Özel Durum Araştırması ile bir grup insan, konu, sorun veya programın yakından incelemesi yapılabilir. Bu araştırmalar öğrenci deneyimleri, bir okul reformunun etkileri yada bir eğitim programının niteliklerini araştırabilir. Ancak seçilen konu içerik ve karakter bakımından özgün olmalıdır(Marrais, Lapan, 2004). Özel durum çalışmaları çok karmaşık bazı durumlarda karar verme mekanizmalarına bilgi vermek veya sebep-sonuç ilişkilerini açıklamak için kullanılabilir(Yin,1994).

Özel Durum Çalışması x Etnografi
Etnografiyle karşılaştırıldığında özel durum çalışmasının daha kısa bir zaman diliminde (birkaç haftadan 1 yıla kadar), daha odaklı sorulara derinlemesine yanıtlar ve yorumlar aradığı görülür.
Etnografi çalışmaları ise çok daha uzun sürelerde çok daha geniş sorular sorar, uygulama ve inançları gözlemleyip inceleyerek, kültürel yorumlar yapar.

Özel Durum Çalışması x Biyografi-Tarihsel Çalışma
Biyografi veya Tarihsel Çalışmalardan farklı olarak özel durum araştırmaları güncel durumları anlamaya ve aydınlatmaya çalışır.

Özel Durum Çalışması x Deneysel Çalışma
Özel durum çalışmaları deneysel çalışmaların aksine genelleme amacıyla değil, her özel durumun kendisine has bağlamında özgün olduğunu göstermek amacıyla yürütülür. Bu çalışmalarda özel bir durumdaki yeni ve sıradışı etkileşimler, olaylar, yaklaşımlar, inançlar, yorumlar, bilgiler, açıklamalar ve neden-sonuç ilişkileri ortaya çıkartmaya çalışılır.

Özel Durum Çalışması x Değerlendirme Çalışması
Özel durum çalışmaları genel olarak araştırmadan çıkartılacak sonuç, yargı ve değerleri okuyucuya bırakır. Değerlendirme çalışmaları ise araştırmanın sonucuda bir yargı, eleştiri ve değer biçme yapar. Değerlendirme çalışmaları genelde birden fazla araştırmacı tarafından yürütülür ve uzmanlık gerektirebilir.