Doğruluğu genellikle ispatlanmış olan önermelere olgu(phenomena) denir. Bir şeyin var olma durumudur. Gözlem ürünüdür, yaşadığımız dünyadan elde ettiğimiz verilerdir. Kısaca Beklenen eylemlere olgu denir. Olguları oluşturan vakalara olay denir.

Örn. Güneş tutulması, Gece, Gündüz. Yağmur yağması bir olgu, Salı günü trabzona yağmur yağması bir olaydır.

Salih ÇEPNİ, Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon(2005)