Araştırma doğal olaylar arası ilişkiler hakkındaki hipotezlerin sistemli, kontrollü, ampirik ve eleştirel olarak incelenmesidir(Kerlinger, 1986).

Bir amaca ve bir sorunu çözmeye yönelik belirli aşamalar içerisinde ve bir düzen dahilinde yapılan bilimsel çalışmalara araştırma denir (Arıkan, 1995).

Tanımlamalardaki farklılıklar bilim adamlarının çalıştıkları bilim türlerinin farklı doğalarından ve bu doğalara uygun farklı terim seçimlerinden kaynaklanmaktadır (Çepni, 2005).