1. Literatür Taraması

2. Araştırma Probleminin Belirlenmesi

3. Kaynakların okunması ve özetlenmesi

4. Araştırma ve analiz yöntemlerinin belirlenmesi

5. Veri toplama ve analiz

6. Bulguların yorumlanması

7. Araştırma raporunun hazırlanması

(Bailey, 1987)